Svetelná reklama

  • svetelné panely
  • svetelné tabule jednostranné a obojstranné
  • 3D svetelné kazetová nápisy

Hlavné výhody :

  • vysoká pútavosť
  • cenová dostupnosť
  • profesionálny vzhľad
  • nenáročná údržba
  • vysoká životnosť